Өз мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру, қорғау

Сараптама ұйымдарын аккредиттеу

Аккредиттелген сараптама ұйымдарының тізілімін жүргізу

Сарапшылардың біліктілігін арттыру курстарын өткізу

Сарапшылардың жұмыс тәжірибесін талдау, қорыту және тарату

Сарапшылардың этика кодексін әзірлеу және оның сақталуын тексеру