I. Сараптама ұйымдары палатасының құрылтай құжаттары

1. «Сараптама ұйымдарының палатасы» Аккредиттелген сараптама ұйымдары кәсіби бірлестігінің Жарғысы;

ІІ. Сараптама ұйымдары палатасының құжаттары

1. Сараптама ұйымдары палатасының Тәртіптік кеңесі туралы ереже;
2. Сараптама ұйымдары палатасының Сарапшылық кеңесі туралы ереже;
3. Сараптама ұйымдары палатасын бақылау туралы ереже;
4. Аккредиттелген сараптама ұйымдарының қызметін бағалау қағидалары- сараптамалық ұйымдар палатасы мүшелерінің;
5. Сараптамалық ұйымдар палатасына Мүшелік туралы ереже;
6. Сараптама ұйымдары палатасының Тексеру комиссиясы туралы ереже;
7. Сараптамалық ұйымдар палатасы Мүшелерінің тізілімін жүргізу туралы ереже;
8. Сараптамалық ұйымдар палатасы Мүшелерінің этика кодексі;
9. Сараптамалық ұйымдар палатасының Өңірлік өкілі туралы ереже;
10. Аккредиттелген сараптама ұйымының Сараптама тобының жетекші сарапшысы туралы;
11. АСҰКБ «Сараптама ұйымдарының палатасы» ақпараттық қауіпсіздік Саясаты

III. Сараптама ұйымдары палатасының өзге де құжаттары

1. АСҰКБ.01-2016 «Сараптамалық ұйымдар палатасы» АСҰКБ стандарттау жүйесі Негізгі ережелер;
2. АСҰКБ.02-2016 «Жобаларды ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу рәсіміне, сараптамалық қорытындылардың құрамына, мазмұнына және ресімделуіне қойылатын жалпы талаптар»;
3. Сараптамаға ұсынылатын жобалық құжаттамадағы негізгі қателіктер мен кемшіліктер (АСҰКБ 02-2016 стандартына жәрдемақы));
4. АСҰКБ.03-2016 » Құрылыс жобаларын кешенді ведомстводан тыс сараптаудың өндірістік процестері»;
5. АСҰКБ.04-2016 «Сәйкес келмейтін өнімді басқару»;
6. Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (бөлім: жылыту, желдету және ауаны баптау);
7. Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Бөлім: сумен жабдықтау және кәріз);
8. Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды күрделі жөндеуге, қайта жаңартуға және жаңғыртуға арналған жобалық құжаттамаға сараптама жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар;
9. Құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Бөлімдер: Бас жоспар және көлік, технологиялық шешімдер, сәулет шешімдері);
10. Құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Бөлімдер: оңтайлы шешімдер);
11. Құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Бөлімдер: жоба бөлімдерінде өрт қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғау жөніндегі іс-шаралар);
12. Құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Бөлімдер: электрмен жабдықтау, электр жабдықтары және электр жарығы; тогы әлсіз желілер);
13. Объектілер құрылысы жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысу жөніндегі ұсынымдар;
14. Құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу тәртібі(Тапсырыс берушілер үшін ұсыныстар);
15. Құрылыс жобаларына экологиялық сараптама жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар.